November 2000

Jak zainstalować kartę NE2000
w i86 pod systemem Dokumentacja Sun Miccrosystems Solaris 8

przygotowane przez:  Lech Błaszak

download (5.4kB) Nowosci komputerowe

Artykuł ten, jest rodzajem instrukcji "zrób-to-sam" i napisany przystępnym językiem, tak aby
pomóc Ci zainstalować kartę Ethernet kompatybilną do NE2000 w komputerze i86 pracującym pod systemem SUN Solaris 8 i nierozpoznawalną przez ten system.
Artykuł przeznaczony jest dla osób początkujących poznawanie systemu UNIX, Solaris8.

Przed instalacją należy przygotować kilka informacji: 

   1)   zanotuj początek oraz zakres adresu I/O twojej karty NIC.
         Informację tą można uzyskać korzystając z dyskietki instalacyjnej Solaris 8.
         - Zainstaluj fizycznie kartę NIC do swojego PC i po uruchomieniu go z dyskietką
            "Solaris 8 Device Configuration Assistant" w oknie "Identified Devices" kliknij
            F4, "Device Task".  Wybierz "View/Edit Devices" i wybierz z listy "Ethernet controller".
         - Zapisz informację z linii "Port:", np:(FF80-FF9F; IRQ: 10). Twoje parametry mogą
            mieć inne wartości.

    2)  zrobić kopie zbiorów; nei oraz nei.bef  
         - Zbiór nei jest do uzyskania jak na razie tylko w jednym miejscu:
         ftp://sun.drydog.com/solaris/nei-i86pc-solaris5.7.zip  Zbiór MUSI być zgrany w modzie
         binarnym! Do zgrania radzę użyć program WS_FTPLE lub inny pozwalający na wybór
         modu "binary". Download należy zrobić bespośrednio na dyskietkę, w formacie DOS, w stacji a:.
         Nieco później zbiór będzie rozpakowany do właściwego katalogu w systemie Solaris 8.

         - Zbiór nei.bef można zgrać z kopii dyskietki "Solaris 7 DCA" dostępnej pod adresem:
         http://SolDC.Sun.COM/support/drivers/dca_diskettes i kopiując na swoja dyskietkę
         w stacji a: zbiór z katalogu /solaris/drivers/isa.150/nei.bef
        
         - Staraj się nagrać oba zbiory na tą samą dyskietkę, to ułatwi później dalsze działanie.

Gdy uzyskasz już potrzebne informacje i kopie zbiorów, rozpocznij instalację system Solaris 8 na
swój PC. W wielu miejscach w internecie sugerowane jest instalowanie tego systemu z krążka
"Solaris 8 Software, 1 of 2" a nie z krążka "Solaris 8 INSTALLATION". Różnica w instalacji polega
na tym że "Solaris 8 INSTALLATION" instaluje partycje dysku "swap" jako pierwszą a nie
"slice 0" jak jest to używane konwencjonalnie. Instalacja z krążka "Solaris 8 Software, 1 of 2"
przebiega w modzie "openWin" i instaluje partycje "slice 0".
  Karta Ne2000 powinna być już zainstalowana fizycznie w twojej maszynie i podłączona do sieci LAN.

Podczas instalacji na pytanie czy twoja maszyna jest podłączona do sieci ("networked"),
wybierz opcję "No". Instalacja nie będzie kontynuowana jeżeli wybierzesz "Yes" i zatrzyma się 
w miejscu gdzie instalator stara się zapisać adres IP do karty.
  Odpowiedz na zadawane pytania instalacyjne i po ukończeniu jej wykonaj "reboot".

Masz teraz komputer PC i86 pracujący pod systemem Solaris 8, z zainstalowaną kartą sieciową
która nie jest jeszcze widziana przez ten system jako część składowa twojego komputera.
Kolejne operacje opisują to, co powinno być zrobione w komputerze i86 PC z systemem Solaris 8,  
żeby ten stan uległ zmianie.

    1)  Zgraj zbiór nei-i86pc-solaris5.7.zip  z dyskietki do katalogu "/" w swoim systemie Solaris.
         - Włóż dyskietkę do stacji a:. Otwórz okno "Console" i w linii rozkazów napisz komendę
           #volcheck –v 
           
          
Solaris 8 zamontuje "floppy drive" automatycznie.
         - Otwórz aplikację " File Manager", znajdź i kliknij na liście "floppy". Powinno otworzyć
           się okno z listą gdzie będzie widoczny podkatalog "noname". Kliknij go i wybierz zbiór
           nei-i86pc-solaris5.7.zip . Kliknij go i z listy "Selected" wybierz "Copy to..." (albo Ctrl+c)
           W nowo otwartym oknie w polu "Destination Folder:" wpisz tylko znak " / ".

          
Zbiór będzie skopiowany do katalogu / który to jest "root directory" a ty właśnie jesteś "root".
         - W oknie "Console" wpisz komendę:
           #unzip /nei-i86pc-solaris5.7.zip  
           
           Program unzip rozpakuje automatycznie zbiór nei do katalogu /kernel/drv .

   
2)  Zgraj zbiór nei.bef  z dyskietki do katalogu "/boot/solaris/drivers/isa.150"
         w swoim systemie Solaris.
         - Jeżeli nagrałeś kopię nei.bef na tą samą dyskietkę gdzie był zbiór
            nei-i86pc-solaris5.7.zip to kliknij go z dyskietki w stacji a: z katalogu
            /floppy/noname/nei.bef
         - Tak jak poprzednio, z listy "Selected" wybierz "Copy to..." i w nowo otwartym oknie
            w polu "Destination Folder:" wpisz nazwę katalogu "/boot/solaris/drivers/isa.150"

    3)  Utwórz i edytuj w edytorze vi nowy zbiór "/kernel/drv/nei.conf"
         - W oknie "Console" w linii rozkazów napisz: #vi /kernel/drv/nei.conf
           Po otwarciu się edytora vi w pierwszej linii pola edycji wpisz:
           name="nei" parent="isa" reg=1,0xff80,0xff9f interrupts=10;
          
           Zrób "save" tego zbioru i wyjdź z edytora vi.
           Uwaga: -w miejsce podanych tu przykładowych wartości: ff80 oraz ff9f MUSISZ wstawić
                        swoje dane, uzyskane podczas przygotowania do instalacji za pomocą dyskietki
                        Solaris 8 DCA i wyboru "View/Edit Devices" oraz "Ethernet controller"
.
                        -Zakładam że znasz chociarz trochę edytor vi.

    4)  Edytuj zbiór /etc/hosts .
         - W oknie "Console" otwórz w edytorze vi oraz zmień treść zbioru /etc/hosts jak poniżej:

              127.0.0.1                    localhost
              192.168.0.100            Solaris8server            loghost

            Zrób "save" tego zbioru i wyjdź z edytora vi.
            Uwaga: - w miejsce podanego przykładowo adresu IP 192.168.0.100 oraz nazwy
                            komputera Solaris8server wstaw swoje dane.

    5)  Utwórz i edytuj w edytorze vi nowy zbiór "/etc/hostname.nei0".
         - W oknie "Console" w linii rozkazów napisz: #vi /etc/hostname.nei0
           Po otwarciu się edytora vi w pierwszej linii pola edycji wpisz nazwę swojej
           maszyny lub adres IP. Przykładowo:          
            Solaris8server

         -  Zrób save tego zbioru i wyjdź z edytora vi.

W chwili obecnej wszystkie niezbędne zbiory są wgrane do systemu i odpowiednio edytowane.
Następny punkt to uaktywnienie drivera nei oraz rekonfiguracja systemu. W tym celu należy:
    1)  W oknie "Console" w linii rozkazów napisz:
          #add_drv /kernel/drv/nei; devlinks

    2)  Po zakończonej operacji napisz:
          #touch /reconfigure; reboot

    3)  Po restarcie maszyny, aby upewnić się że karta jest rozpoznawana przez system
          napisz w linii rozkazów:
          #ifconfig nei0 plumb

         Brak komunikatu z błędem oznacza że karta jest skonfigurowana i działa.

Masz aktualnie komputer PC i86 pracujący pod systemem Solaris 8, z zainstalowaną kartą
sieciową NE2000 która jest już widziana przez ten system jako część składowa twojego komputera.
Powodzenia w dalszym poznawaniu systemu Solaris 8.

W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat sprawdź podane poniżej adresy:
http://access1.Sun.COM/cgi-bin/rinfo2hml?110502.faq
http://docs.Sun.COM
http://www.kempston.net/solaris/connectanyisp.html

http://www.science.uva.nl/pub/solaris/solaris2

Artykuł powstał na podstawie wielu innych prac i odpowiedzi na FAQ's dostępnych w internecie.
Komentarze i uwagi są mile widziane przez .powrót do poczatku strony


Napiszcie do nas Article translation by .