November 1999

Jak przygotować komputer
PC Windows na rok 2000

napisany przez: Chip Ciammaichella
tłumaczenie: Lech Błaszak

Nowosci komputerowe

Po pierwsze to jest jescze na to czas i to jest ważne ...
Artykuł ten, jest rodzajem instrukcji zrób-to-sam i napisany przystępnym językiem, tak aby
pomóc Ci upewnić się że twój komputer Windows PC jest przygotowany na rok 2000.
Dotyczy on czterech różnych punktów w twoim komputerze, są to:
 • RTC (Real Time Clock) Zegar Czasu Rzeczywistego.
  Aktualny, zasilany z baterii - zegar operacyjny zaszyty w płycie głównej komputera.
 • BIOS (Basic Input Output System).
  Część podstawowego oprogramowania która uruchamia komputer zanim przejmie
  to system operacyjny.
  • SYSTEM CLOCK Zegar systemowy który zazwyczaj widzisz jako część systemu
   operacyjnego Windows.
  • Twoje aplikacje programów oraz zbiory danych.

  Kiedy uruchamiasz swój komputer, BIOS wczytuje aktualny czas z Zegara Czasu Rzeczywistego (RTC).
  Kolejno, gdy startuje system operacyjny, pobiera on swój odczyt czasu z BIOS-a. Wyjątek stanowi Windows NT który wczytuje datę i czas prosto z RTC.

  Zdolność do przekroczenia liczby 2000 przez zegary RTC oraz BIOS jest główny źródłem problemów Y2k w PC-tach. Wydawać by się mogło że nowe komputery powinny już mieć ten problem rozwiązany lecz byłem zszokowany gdy stwierdziliśmy że jest to NIE PRAWDA w wielu przypadkach.

  Żeby się upewnić, MUSISZ PRZETESTOWAĆ ZEGARY RTC I BIOS W SWOIM KOMPUTERZE CZY
  PRAWIDŁOWO OBSŁUGUJĄ DATY ROKU 2000 I POWYŻEJ.

  Dostępnych jest mnóstwo testów Y2k RTC/BIOS do zgrania z internetu, większość z nich jest darmowa.
  Jeżeli chcesz mieć nakładkę, zazwyczaj w postaci zbioru rezydentnego, która ładowana jest przez zbiór autoexec.bat lub config.sys, najprawdopodobniej będzie to płatny program. Znajdziesz kilka adresów gdzie można je kupić na stronie
   
  Year 2000 Resources Page.

  Jest także kilka dostępnych programów testujących i naprawiających RTC/BIOS w domenie ogólnodostępnej, tak że możesz je zgrać i używać za darmo w celach osobistych.
  Jeden z nich nazywa się
  Y2Kure, możesz go zgrać jak klikniesz na ten link. Jest to prosty program który umożliwi pracę PC-ta pod każdą wersją DOS powyżej 2.0 oraz Windows 3.x/95/98, lecz nie może być używany pod Windows NT.

  Jest to program rezydentny który przywoływany jest przez config.sys i używa bardzo mały obszar pamięci.
  Po zgraniu zbioru należy zrobić unzip i przeczytać zbiór README w celu uzyskania więcej informacji oraz instrukcji instalowania.

  Po skopiowaniu Y2kure.sys do katalogu i inicjowaniu go z config.sys, program sprawdzi twoją maszynę podczas pierwszego uruchomienia i zadecyduje jak ma się skonfigurować a potem będzie obserwował
  zachowanie się maszyny i zapewni że RTC i BIOS będą działać poprawnie podczas i po roku 2000.

  W niektórych przypadkach nie będziesz chcieć używać nakładki programowej do korekcji problemów z RTC/BIOS. Ponieważ większość z nich to programy rezydentne to mogą one zniknąć podczas awarii twardego dysku, ponownego formatowania lub gdy ktoś usunie instrukcję z autoexec.bat lub config.sys.

  Niektóre starsze maszyny mogą być niewystarczająco elastyczne by zaakceptować prostą poprawkę programową. W takim przypadku nie musisz pozbywać się takiej maszyny, możesz po prostu dokupić wkładaną kartę ISA która przejmie obowiązki RTC/BIOS. Polecam kartę Centurion Y2k Hardware Card którą możesz kupić na stronie datefix.com. Jest to jeden tylko przykład rozwiązania za pomocą sprzętu.

  Gdy będziesz mieć już RTC oraz BIOS przetestowany i wprowadzone będą niezbędne korekcje, następny krok to sprawdzenie systemu operacyjnego.

  Pierwszą czynnością do zrobienia we WSZYSKICH wersjach systemu operacyjnego Windows jest zmiana formatu Short Date w ustawieniach Regional (w Win3.x - International). Domyślnie ustawiane jest to we wszystkich wersjach systemu Windows jako dwu cyfrowy (yy) format zapisy roku.

  Ustawienie to, może powodować problem Y2k, w niektórych nieprzemyślanych aplikacjach programowych które używają ten właśnie format jako informację o dacie zamiast użycia zegara systemowego.

  Aby nie ponosić tego ryzyka ustaw cztero cyfrowy zapis roku w sposób jak następuje:

  • W systemach Windows 95/98/NT4 idź do My Computer | Control Panel | Regional Settings
   i kliknij na Date tab. W połowie ukazującego się okna zobaczysz ustawienie "Short Date Style".
   Domyślnie ustawione jest to na dwu cyfrowy format pokazywania roku. Klknij na strzałkę i wybierz z otwierającej się listy, czterocyfrowy format pokazywania roku (yyyy).
   Poczym kliknij Apply potem OK i już zrobione.
  • W Windows 3.x, WFW oraz NT3.51 idź do Main | Control Panel | International Settings i zmień format daty na cztero cyfrowy odczyt roku.

  Jeżeli nie chcesz korzystać z panelu Control Panel lub gdy masz wykonać te zmiany w wielu maszynach to możesz użyć prosty program .reg który wykona wymagane zmiany w rejestrach systemu Win95/98.

  Wystarczy zgrać potem kliknąć dwukrotnie na shortdate.reg i format Short Date będzie ustawiony poprawnie podczas ponownego uruchamiania się komputera.

  Możesz spodziewać się że zmiana formatu Short Date może spowodować zmiany w komórki twoich zbiorów spreadsheets jak Excel oraz bazach danych.

  Słyszeliście pewnie plotkę która mówi że PC-ty nie przekroczą 1 Stycznia roku 2000, jeżeli nie będzie zmieniony format Short Date, co jest nonsensem. Format Short Date używany jest normalnie tylko do wyświetlania daty i nie ma żadnego wpływu na działanie zegara systemowego.

  Niektóre, niepoprawnie napisane, programy mogą używać tego właśnie ustawienia do odczytu daty ale większość programów używa zegar systemowy, BIOS lub RTC do otrzymania informacji o dacie.

  T eraz, gdy masz już zmieniony format Short Date, musisz zgrać i zainstalować właściwe poprawki dla poszczególnych wersji Windows które używasz:

  • Windows 3.x - Ta wersja Windows NIE jest całkowicie zgodna z Y2k, nawet z zainstalowanymi poniższymi poprawkami. Polecam zrobić upgrade (kupić nowy system operacyjny), do Windows98
   lub NT, lecz jeżeli jest to niemożliwe to, zgraj i zainstaluj
   W31filup.exe które to da ci nowy winfile.exe, program dla File Manager w Windows 3.x.
  • Zgraj zbiór do tymczasowego katalogu, kliknij dwukrotnie i nowy program winfile.exe będzie utworzony. Teraz z Windows otwórz okno DOS-u. W oknie DOS-Prompt Zmień nazwę istniejącego winfile.exe w katalogu Windows jak następuje:
   ren c:\windows\winfile.exe winfile.old
   Teraz przy użyciu komendy Copy, skopiuj winfile.exe, który dopiero co utworzyłeś, do katalogu Windows: copy c:\temp\winfile.exe c:\windows\winfile.exe (możesz teraz usunąć już nie potrzebny katalog tymczasowy do którego zgrywałeś W31filup.exe).
   Restartuj Windows.
  • Windows for Workgroups - Użyj tą samą procedurę którą opisałem dla Windows 3.x ale zgraj i ekstraktuj ten zbiór: Wfwfilup.exe
  • Windows 95 - Windows 95 nie jest całkowicie przystosowany do Y2k. Najświeższa nakładka Microsoft-u ma doprowadzić do pełnej zgodności z tymi wymogami.
   Zgraj i zainstaluj
   Win95y2k.exe. Zauważysz że najświeższy update Windows 95 domagać się będzie żeby zainstalować Internet Explorer 4.01 z Service Pack 2. Jeżeli nie używasz już teraz IE4 to upewnij się że twój komputer ma przynajmniej 16mb RAM-u i że drivery karty video są z poprawkami (update) do najświeższych driverów producenta lub Microsoft-u DirectX 6.1 przed
   instalacją Win95y2k.exe. IE4 jest bardzo wymagający w stosunku do driverów kart video.
  • Windows 98 - Microsoft twierdzi że Windows 98 będzie całkowicie przystosowany do wymogów Y2k jeżeli zgrasz i zainstalujesz update Windows 98 Y2k który zawiera w sumie 2-ie Y2k poprawki (updates) oraz poprawioną Java Virtual Machine (JVM). Wszystkie poprawki (updates) Microsoft-u
   dla Windows 98, włącznie z Y2k nakładkami, dostępne są z Microsoft's Windows Update w Start Menu, lub na stronie
   Microsoft Windows Update. Ponieważ IE wymaga użycia Windows Update i jeżeli nie masz go jeszcze zainstalowanego, to możesz zgrać niezbędne zbiory pod adresem http://www.microsoft.com/windows98/downloads/corporate.asp.
  • Windows 98 Second Edition jest przystosowany do Y2k i nie wymaga poprawek.
  • Windows NT 3.51 - Windows NT 3.51 Server oraz Workstation, wymagają obu, Service Pack 5 oraz Year 2000 Hot Fix for SP5 by być całkowicie przystosowanym do Y2k.
  • Windows NT 4 - Windows NT4 Workstation oraz Server wymaga Service Pack 5 by być przystosowanym do Y2k. Dostępne są także poprawki y2k Hot Fixes dla SP3 oraz SP4.
   Znajdziesz je na stronie
   Microsoft Windows Product Downloads, jak klikniesz guzik dla NT Workstation lub NT Server.

  Oprócz niezbędnych poprawek systemu Windows, musisz także sprawdzić inne aplikacje-programy Microsoft-u lub innych producentów. Najlepszym rozwiązaniem dla ciebie, będzie sprawdzenie stron internetowych tych producentów i poszukanie informacji o gotowości ich produktów do Y2k oraz poszukanie nakładek i poprawek do ich programów Do przetestowania produktów Microsoft-u, możesz zgrać Microsoft Year 2000 Product Analyzer który oceni ich gotowość do Y2k w twoim komputerze PC.
  (
  Uwaga, działa tylko pod Windows 95/98/NT na maszynach z procesorami Intel. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.microsoft.com/technet/year2k/pca/pca.htm .)

  Jeżeli będziesz używać Microsoft's Product Analyzer to upewnij się że zgrywasz najświeższą bazę danych tego programu.

  Kiedy będziesz już mieć sprawdzone RTC, BIOS, System Operacyjny i oprogramowanie na gotowość do Y2k, musisz sprawdzić teraz swoje zbiory osobiste, dokumenty, spreadsheets, zapisy finansowe i inne zbiory danych.

  Uważnie sprawdzaj istotne zbiory zawierające daty które są:

  • Podawany tylko dwu cyfrowo, i są
  • Używane w jakichś rodzajach kalkulacji (lub jako "trigger" powodują jakieś specyficzne zadziałanie lub akcję).

  Pomimo tego że najbardziej wrażliwe będą dokumenty utworzone przez programy spreadsheet oraz bazy danych, należy także przyjrzeć się wszystkim innym typom dokumentów.

  Na przykład, możliwe jest że dokumenty utworzone przez edytory tekstowe zawierają tabele z danymi używanymi do jakichś obliczeń.

  Z drugiej strony, twoje dokumenty mogą być to tylko listy lub inne dokumenty które zawierają statyczne daty i nie powodują innych działań programów.

  Kiedy już stwierdzisz które z twoich dokumentów są istotne i mogą być wrażliwe na problem Y2k, rozpatrz sposoby jak możesz skorygować i poprawić je. Najlepszym sposobem będzie zmiana sposobu zapisu daty na cztero cyfrowy zapis roku.

  W niektórych przypadkach możliwe będzie uzyskanie od producentów programów, które zautomatyzują ten proces, coś w rodzaju "wizards" Microsoft-u i proces zmiany dat w istniejących dokumentach przebiegnie szybko. Jeżeli jednak nie uda ci się uzyskać takiego programu to cały ten proces musisz wykonać ręcznie.

  Po więcej informacji na temat produktów Microsoft-u, odwiedź stronę:
  Microsoft Year 2000 Readiness Disclosure & Resource Center. Możesz także zamówić Microsoft Year 2000 Resource CD który zawiera nakładki Y2k do Windows95/98/NT, Office95/98, Excel oraz MS Works wizards, Product Analyzer i inne. Po różnorodne oprogramowanie na ten tematistniejące na rynku, oraz inne informacje o Roku2000, odwiedź stronę Year 2000 Resources Page.  powrót do poczatku strony


  Napiszcie do nas Article translation by , with Sandhills Publishing, PCTD permition.